madonna系列番号封面

madonna系列番号封面

 缘先君与王绍隆先生,皆从绍觉法师讲惟识论,因有所悟,愚小子窃聆绪余,遂知仲景立论之法,暗与惟识相契,且其妙有超于先天者。 尺脉涩而坚,为血实气虚,其病腹痛逆满,气上行,此为妇人胞中绝伤,有恶血,久成结瘕,得病以冬时,黍赤而死。

若旺相者,可得无他,不尔渐久后,皆难愈,深宜知此一条。 两手反叉,上下扭肘无数,单用十呼。

 至于家授诸方,间亦附见,统公海内。力能独运,不为物移,故有风不动,无风自摇,见刚之体能立,用能行也。

知邪所舍,消息诊看。禹步往采,以旺相专和、支干上下相生之日,刻以骨刀,阴干为末,服有神异。

胃俞肾俞主呕吐。水分,在下脘下一寸,脐上一寸。

初持脉如三菽之重与皮毛相得者,肺部。从寸口至尺,名曰尺泽,故曰尺寸。

Leave a Reply